Wat doen we
Klik op foto
wat wat
Wij bieden op professionele wijze 24 uur per dag, 7 dagen in de week, verzorging opvoeding en begeleiding. Dit doen we zelf maar werken ook samen met gedragswetenschapper van Trias, JBOV, ambulant hulpverleners of pleegzorgmedewerkers. Wij werken vanaf 1 januari 2019 rechtstreeks met de OZJT/ Samen 14. Hiervoor hebben we een raamovereenkomst Integrale inkoop. Ons aanbod vanuit deze raamovereenkomst is
 1. Subtender Ondersteuningsbehoefte WMO
  1. OB 1 WMO abc
  2. OB2 WMO abc
 2. Subtender Ondersteuningsbehoefte Jeugd
  1. OB Jeugd 1 abc
  2. OB Jeugd 2 abc
  3. OB jeugd 3 abc incl. spoedhulp
  4. OB jeugd 4 abc incl. spoedhulp
 3. Subtender Wonen en verblijf
  1. Dakje 0-B
  2. Dakje 1
  3. Dakje 2
  4. Dakje 3

 

In ons gezinshuis streven we naar rust, reinheid en regelmaat. De kinderen gaan naar school en verder stimuleren we een zinvolle vrije tijdsbesteding. Hierbij hebben tieners de mogelijkheid te sporten en/of te musiceren. Verder krijgt elke tiener de mogelijkheid zijn/ haar hobby uit te oefenen. We onderhouden een goed en soms extra contact met school. De kinderen gaan (indien mogelijk) naar school in de plaats Rijssen, net zoals in een gewoon gezin.

 

Soms is het lastig om je plek te vinden, om je echt thuis te kunnen voelen. Ouders zijn vaak teleurgesteld, boos en verdrietig dat hun kind voor even of voor langere tijd niet thuis kan wonen. Met elkaar proberen we te kijken waar de momenten tussen ouders en kind er wel kunnen zijn.

 

Wij zijn bijna altijd thuis en hebben goed zicht op de talenten van de kinderen. Het talent nemen we als uitgangspunt, gedurende de plaatsing van het kind in ons gezin. Hierdoor komt het (zelf)vertrouwen terug en geeft het een mooie stimulans om moeilijkheden aan te pakken.

 

Een plek in ons gezin kan wat tijdsduur verschillend zijn. De eerste maanden staan in het teken van elkaar leren kennen, kijken welke ontwikkeldoelen op de verschillende gebieden nodig is om later zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Dit is verschillend per situatie.

 

Wij nemen een deel van de opvoeding over van de ouders, maar nooit het ouderschap. Voorwaarde is dat ouders hiermee instemmen. Dit is belangrijk voor het kind en de samenwerking tussen de biologische ouders en wij als gezinshuisouders. Klik HIER om contact met ons op te nemen. Klik HIER om contact met ons op te nemen.

 

Filmpje over "Wat is een gezinshuis"
Contact
 • Gezinshuis Prins
 • Ligtenbergerdijk 1
 • 7462PV Rijssen
 • 06 20 75 81 55
 •   06 20 75 81 55.
 • Tik nummer en bel ons.

 • www.gezinshuisprins.nl
 • Gezinshuis Prins