Samenwerking
Ouders
Klik op foto
samenwerking samenwerking
Een essentiële rol is weg gelegd voor de eigen ouders van de kinderen. Wij hebben respect voor de eigen ouders en zijn ons bewust dat zij altijd de eerste plek zullen vervullen. Dit beperkt of voorkomt zelfs dat kinderen met loyaliteitsconflicten in aanraking komen.

 

Wij werken actief met de kinderen om een goede balans te krijgen in de relatie met hun ouders waarbij het kind leidend is. Ouders krijgen informatie over de dagelijkse gang van zaken en worden zoveel mogelijk bij de zorg rond hun kind betrokken.
Gezinshuizen
Franchiseformule Gezinshuis.com investeert in de toekomst van kinderen en jongeren die niet meer thuis wonen. Van de 45.000 uithuisgeplaatste kinderen leven er ongeveer 1.000 in een gezinshuis. Binnen een gezinshuis werken en leven 2 gezinshuisouders samen met een aantal kinderen of jeugdigen.

 

De methodiek is het gewone gezinsleven. De kracht van het gewone leven. Eenvoudig en doeltreffend. Het is een kleinschalige vorm van residentiële zorg, waarbij verbinding ontstaat in plaats van vervreemding. In een gezinshuis vinden kinderen en jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid. Daarnaast wordt in samenspraak met de gedragswetenschapper van Jarabee twee keer per jaar de voortgang besproken. Er worden doelen opgesteld en een werkwijze bepaald teneinde de ontwikkeling van het kind te bevorderen. Tevens hebben Gemeentes, Jeugdzorg en de rechter een taak in de beoordeling of het betreffende kind nog op de juiste plek woont. Gezinsouders krijgen coaching en leergroepen aangeboden door de franchiseformule. Daarnaast volgen zij modules aan de academie van gezinshuis.com.

 

Gezinshuis.com geeft uithuisgeplaatste kinderen weer een veilig thuis door overal in het land gezinshuizen te openen. Gezinshuisouders van Gezinshuis.com opereren als zelfstandig ondernemers, samenwerking hen binnen de wettelijke kaders maximale ruimte voor eigen initiatief en invulling geeft. Uniek in de jeugdzorg. Ambitie om 10.000 kinderen en jongeren uít tehuizen ín gezinsvormen zoals pleeggezin, gezinshuis en gezinsgroep onder te brengen.
Trias
Op dit moment werken wij samen met jeugdzorgorganisatie Trias. Zij kunnen kinderen/jongeren bij ons plaatsen. Vanuit Trias krijgen wij en de kinderen ondersteuning van een orthopedagoog.

 

Ook is er een digitaal platform voor pleegouders: pleegoudersonline.
Links
 1. Present 24x7
 2. Gezinspiratieplein
 3. Jeugdbescherming Overijssel
 4. Alliantie Kind in Gezin
 5. Twentse Gezinshuizen
 6. Registerplein
 7. Samen 14
 8. Rudolphstichting
 9. Dannenberg Timmerwerken
Contact
 • Gezinshuis Prins
 • Ligtenbergerdijk 1
 • 7462PV Rijssen
 • 06 20 75 81 55
 •   06 20 75 81 55.
 • Tik nummer en bel ons.

 • www.gezinshuisprins.nl
 • Gezinshuis Prins