Methodiek
methodiek methodiek
Het opvoedingsklimaat in het gezinshuis is toegespitst op het welzijn van de kinderen. Voor kinderen/ tieners met hechtingsproblematiek wordt er gekozen voor een affectief neutrale benadering. Voor deze kinderen is het belangrijk dat wij als gezinshuisouders present en betrouwbaar zijn. Er is geen wisseling van groepsleiding in verband met werkroosters. Wij en onze kinderen wonen op dezelfde plek als de kinderen die bij ons komen wonen en zijn altijd beschikbaar. Daarnaast is in het gezinshuis zowel een vrouwelijk als een mannelijk rolmodel aanwezig.

 

Annemarlies heeft een baan buiten de deur. Ook hierdoor wordt het voor de kinderen duidelijk hoe een zo normaal mogelijk gezinsleven er uit kan zien.

 

De nadruk binnen ons gezin zal liggen op een opvoeding op weg naar zelfstandigheid. Er is voor de kinderen weinig ruimte om zich te onttrekken aan de opvoeding. Belangrijk vinden we dat elk kind op maat haalbare leerdoelen zal hebben. Zoveel als mogelijk zullen we aansluiten bij de wensen van de tiener en zijn omgeving. Doelstelling moet zijn de tiener successen te laten ervaren en weerbaar(der) te maken binnen het “gewone”leven.

 

Het zelfstandig functioneren van de kinderen wordt aangeleerd aan de hand van de Eigen Initiatief Methode (EIM). Kinderen met gedrags - of psychische problemen worden vaak op doe- niveau begeleid. Soms is er sprake van “aangeleerde hulpeloosheid”. Zij hebben te horen gekregen: Doe dat maar niet, dat lukt jou niet. Of “laat mij maar even, dan gaat het sneller”. Kinderen worden daardoor afhankelijk van de begeleiding. Het denken is gestopt. Bij de “Eigen Initiatief Methode” leren de kinderen taken uit te voeren of sociale interacties aan te gaan door planmatig te werk te gaan. Vooraf bedenken hoe je het gaat aanpakken, tijdens het uitvoeren afvragen of er bijgesteld moet worden en achteraf evalueren welke lessen er zijn geleerd.

 

Valkuil hierbij is begeleiding op “doe niveau”. Hierdoor wordt wel taakgericht resultaat behaald, maar zal het kind in een andere/afwijkende situatie niet zelf een oplossing kunnen bedenken. Beter is het om het kind te leren zijn/haar denkkracht in te zetten. Bij het aanpakken van taken of het aangaan van sociale situaties leert het kind: oriënteren, bijstellen en evalueren. Hierdoor zal er meer succes behaald worden bij de uitvoering en bouwt het kind zelfvertrouwen op.
Contact
  • Gezinshuis Prins
  • Ligtenbergerdijk 1
  • 7462PV Rijssen
  • 06 20 75 81 55
  •   06 20 75 81 55.
  • Tik nummer en bel ons.

  • www.gezinshuisprins.nl
  • Gezinshuis Prins